CHCEMSPORIŤ.SK

Ak sporiť, tak bezpečne.,výhodne.,rozumne.

Intro

Ľudia si sporia už od nepamäti. Vankúš, prasiatko, ponožka, chladnička, či najspodnejšia šuflátka nočného stolíka... bývajú skrýšou pre ušetrené peniaze. No kým sú peniaze doma, tak nezarábajú. Ak si nechcete po dlhých rokoch sporenia za všetky svoje úspory kúpiť malý kopček zmrzliny, tak peniaze chránte proti inflácii a rozumne ich zhodnocujte... napríklad v banke, sporiteľni či investičnej spoločnosti.

Najčastejšie chyby pri sporení

Inflácia

Cena potravín, energií, bývania... neustále rastie a to zhruba trojpercentným tempom. Ak vaše úspory nemajú čistý výnos aspoň 3%, tak si za ne časom kúpite čoraz menej. A to je kontraproduktívne.

Sporenie cez poistku

Týmto rozhodnutím sa môžte v starobe dočkať až o 50% menšieho dôchodku. Poistenie totiž primárne plní funkciu krytia rizík a nie sporenia si. Na vine sú poplatky.

Zle nastavené portfólio

Nevhodne zvolená sporiaca starégia, nízký úrok, vysoké poplatky, zlý výber sporiaceho produktu... to všetko bráni vaším úsporám zarábať.

Ing. Marcel Onufer

Vyštudoval som odbor financie, bankovníctvo a investovanie na ekonomickej fakulte. Popri štúdiu som okúsil vody finančného poradenstva a po menšej frustrácií z biednej úrovne kvality služieb som dlho zvažoval rezignáciu... no nakoniec som sa rozhodol vo "fachu" zotrvať.

Nechcem totiž, aby ľuďom v mojom okolí radil niekto, kto nedokáže prekútrať črevá finančných produktov alebo hľadá spôsob ako si namastiť vrecká...

Rád pomáham mojim klientom nájsť vhodné riešenie, ak očakávajú radu a naopak nenávidím nasílnícke obchodné praktiky!

Som finančný sprostredkovateľ s NBS licenciou od roku 2012

>> Rozhovor so mnou na bohatyotec.sk <<

Čo na ❤, to na bloguPomáham ľuďom nájsť sever


 • Čítaj viac

  Čo je to inflácia?


  Čítaj viac

  Investovanie v podielových fondoch

  Podielové fondy nie sú výdobytkom posledných rokov, práve naopak. Tento spôsob kolektívneho i


  Čítaj viac

  2. a 3. dôchodkový pilier

  Príprava na dôchodok je pálčivá otázka a i keď nad touto témou človek v mladom veku zväčša mávn


 • Čítaj viac

  Stavebné sporenie

  Ak existuje finančný produkt, ktorý pripomína ľuďom, že štát im niekedy niečo veľkoryso dáva, tak tým je j

 • Čo je to inflácia?

  Inflácia je ekonomický pojem ktorý vám možno viackrát zarezonoval v ušiach. Možno ste niekde v rádiu alebo v telke započuli, že infláciou vaše peniaze strácajú na hodnote. Je to pravda, avšak nie je to tým, že by vaše bankovky ukryté v ponožke ožierali mole. Problém spôsobuje nárast cien. Kúpna sila vašich peňazí sa dôsledkom nárastu cien tovarov a služieb znižuje. Jednoducho si za tú istú sumu peňazí kúpite po rokoch stále menej a menej spotrebného tovaru.

  Pojem inflácia by sa dal voľne preložiť ako medziročný nárast cien. Ceny tovarov a služieb totiž každým rokom rastú a to, čo stálo niekedy zlomok ceny dnes stojí viac. Nárast cien sa nemusí týkať všetkých tovarov. Niekedy bola napríklad elektronika a autá omnoho drahšie ako sú teraz. Samozrejme po prepočte na priemerný zárobok.

  Je viacero prístupov, ako merať infláciu. Najbežnejším spôsobom je to prostredníctvom harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP). Vyberie sa kôš spotrebných tovarov – energie, pohonné hmoty, potraviny, lieky, elektronika... ktorým sa určí istá váha a následne sa sleduje priemerná medziročná zmena ceny konkrétnych tovarov a služieb.

  Inflácia je jeden zo základných predpokladov fungovania ekonomiky a je dôležitá najmä pre udržanie stability fungovania systému ako takého. Tým, že vaše peniaze časom strácajú na sile, a kúpite si za nich menej, vás totiž núti míňať ich, čo podporuje prirodzený chod ekonomiky.

  Inflácia a sporenie

  Asi uznáte sami, že držať peniaze v ponožke nebude ideálne riešenie. Ak si chcete sporiť, je potrebné peniaze zúročovať. Zúročovať ich tak, aby úrok, ktorý vám vytvoria bol väčší ako nárast cien tovarov.

   Klasické vkladové produkty ako:
  • Stavebné sporenie
  • Termínované vklady
  • Vkladné knižky
  • Sporiace účty k bežnému účtu

  síce ponúkajú bezpečný a stabilný úrok, avšak tento úrok nestačí ani na nárast cien. V krátkom období, ak si sporíte trebárs na letnú dovolenku, nevidím problém vo využití týchto foriem sporenia.

  No v dlhodobom časovom horizonte sa neodporúča využívať klasické vkladové produkty, pretože inflácia vaše úspory významne znehodnotí. Tu už je lepšie siahnuť po takých riešeniach, ktoré ponúkajú síce kolísavý ale o to zaujímavejší úrok alebo výnos.

   Za zmienku stoja:
  • akcie firiem nakupované na burze
  • akciové podielové fondy
  • indexové podielové fondy
  • fondy obchodované na burze tzv. ETFs

  Inflácia na Slovensku

  Slovensko patrí do európskeho priestoru a využíva € ako platidlo. Aj na Slovensko pôsobí menová politika ECB. Jedným zo základných pravidiel, ktoré sa ECB svojou menovou politikou snaží dodržiavať je udržiavanie stálej miery inflácie na dlhodobom priemere 2% ročne.

  V rokoch 2014-2016 sme sa paradoxne mohli na trhu stretnúť s defláciou (opak inflácie) a spotrebiteľské ceny tak medziročne málinko klesali. Kto držal v týchto rokoch peniaze v ponožke, tak nestratil na hodnote. Avšak ako to už v ekonomike a v živote býva, po období sucha prichádzajú dažde. Najbližšie roky by sa inflácia mohla štverať nahor, aby sa cieľ menovej politiky ECB (udržiavať 2% medziročné tempo rastu cien) podarilo do bodky naplniť.

  Inflácia na Slovensku od roku 2006
  Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Inflácia 4,3% 1,9% 3,9% 0,9% 0,7% 4,1% 3,7% 1,5% -0,1% -0,3% -0,5%
  Inflácia na Slovensku od roku 2006 (HICP index)

  Ak chcete sporiť dlhodobo, napríklad na dôchodok alebo tvoriť si rezervu na horšie časy, dbajte na infláciu a jej negatívny vplyv na reálnu hodnotu vašich peňazí.

  Nominálna a reálna hodnota peňazí

  Nominálna hodnota a reálna hodnota peňazí sú 2 odlišne pojmy. Vysvetlím to na jednoduchom príklade: Dnes máte 100 eur, nominálna hodnota vašich peňazí je 100 eur. Kúpite si za nich napríklad 100 pív. Po pár rokoch máte tiež 100 eur, nominálna hodnota peňazí je teda rovnaká. No za tých istých 100 eur si už kúpite iba 80 pív. Reálna hodnota vašich peňazí je teda nižšia. Čo je na príčine? No predsa inflácia – medziročný nárast cien tovarov a služieb!

  Komu sa príklad s pivom nepáči, kľudne si môže príklad predstaviť na chlebe.

  Však aj pivo je len tekutý chleba. :)

  Záver

  Inflácia tu je, bola a keď sa zem nezačne točiť opačne, tak tu pravdepodobne aj v budúcnosti bude. Ak ste doteraz tento ekonomický jav nepoznali tak vašu peňaženku a ani kôpku bankoviek to žiaľ neobišlo.

  Sporiť si je potrebné na miestach, ktoré zhodnotia vaše vklady nad mieru inflácie, aby vaše peniaze vykazovali reálny výnos. Pri pár ročnom sporení asi ťažko nájdete produkt s garantovaným úrokom, ktorý by aspoň pokrýval infláciu, no využiť tieto produkty sa priam pýta, ak nechcete príliš riskovať.

  Naopak, ak sporíte dlhodobo a na dôchodok, tak sa garantovaným a nízkym úrokom akurát tak oberáte o potenciálny a oveľa zaujímavejší výnos. Peniaze v takomto prípade treba nechať dýchať a dopriať im aj trochu zábavy pri volatilnejších fázach trhu.

  Investovanie v podielových fondoch

  Podielové fondy nie sú výdobytkom posledných rokov, práve naopak. Tento spôsob kolektívneho investovania už stihol preveriť zub času ba dokonca obe svetové vojny. Investovaním v podielových fondoch sa spolupodieľate na výnosoch ale aj stratách fondu pomernou časťou.

  Výmenou za vaše investované prostriedky je určité množstvo podielov fondu. Podiely vyjadrujú vašu celkovú majetkovú účasť na fonde, pretože ak investujete do podielového fondu, tak sa váš vklad zlúči s vkladmi ďalších tisícok investorov a vám je vystavený podielový list. V ňom je uvedené, akú časť, teda koľko podielov z celkového fondu vlastníte. Podiely fondu nakúpite na začiatku investovania za istú sumu a neskôr, keď prostriedky z investície potrebujete, ich fondu naspäť odpredáte za aktuálnu cenu.

  Majetok investorov je diverzifikovaný

  Fond nakupuje širokú škálu investičných nástrojov od rôznych subjektov. Napríklad akciový fond môže nakupovať rôzne druhy akciových titulov akciových spoločností. Tie môžu mať pôsobnosť na rôznych kontinentoch a v rôznych odvetviach. Ak by náhodou niektorá akciová spoločnosť skrachovala, tak investor v akciovom fonde prerobí len ten majetok, ktorý predstavoval akcie spoločností v celkovom portfóliu fondu. No a hodnota majetku vo fonde sa zníži iba o taký objem, aký predstavoval podiel celkového majetku fondu na konkrétnej akcii firmy. Pri široko diverzifikovaných fondoch predstavuje tento objem majetku menej ako tisícinu z celkového portfólia.

  Môže správcovská spoločnosť skrachovať?

  Môže. No krach správcu nemá vplyv na majetok investorov vo fonde. Ten je striktne účtovne oddelený od majetku správcu a nepodlieha akýmkoľvek podlžnostiam alebo vyrovnaniam zo strany správcu. Ak by správcovská spoločnosť, ktorá fond spravuje, skrachovala tak sa o majetok investorov bude starať iná správcovská spoločnosť. Majetok nepribudne a ani neubudne, a nikdy sa nestane súčasťou vyrovnania záväzkov skrachovaného správcu.

  Depozitár a štatút fondu

  Majetok investorov nemá správcovská spoločnosť na svojom účte. Majetok je na účte depozitára, ktorým je spravidla veľká banka. Depozitár riadi nakladanie s majetkom podľa pokynov správcu avšak vždy v súlade so štatútom fondu. Štatútom fondu je zadefinované, ktoré cenné papiere fond môže nakupovať a aké je rozloženie majetku vo fonde. Depozitár je povinný s majetkom fondu nakladať podľa štatútu. A aby toho nebolo málo, tak nad správou majetku investorov vo fonde dohliada regulátor trhu – NBS.

  podielovy_fond

  Poplatky podielového fondu

  Investori investovaním v podielovom fonde zhodnocujú svoj majetok a na oplátku preto správcovi ponechávajú odplatu.

   Investovanie pre investora predstavuje tieto základné druhy poplatkov:
  • Vstupný poplatok – tento poplatok sa platí pri vstupe do investície a je určený ako % z vkladu. Štandardná hodnota tohto poplatku je okolo 3%, no drahé investície vedia tento poplatok vyšplhať aj na 5,25% ale aj viac.
  • Priebežný poplatok – v anglických dokumentoch pre investorov označené ako Total Expense Ratio, management fee, ongoing charges. Najdôležitejší zo všetkých poplatkov, obzvlášť pri investovaní na dôchodok. Aktívne spravované akciové fondy majú tento poplatok okolo 1,5-2,0%, dlhopisové fondy sú o niečo lacnejšie, cca 1,0-1,5% avšak na sporenie na dôchodok nie sú vhodné. Na trhu existujú aj fondy, ktoré pasívne kopírujú vybraný trhový index – indexové fondy. Ich náklady sa pohybujú do 1%, no stretol som sa už aj s indexovým fondom, ktorý mal poplatok len 0,07%.
  • Výstupný poplatok – fond môže účtovať poplatok pri výbere prostriedkov z neho, no tento poplatok je v drvivej väčšine prípadov a najmä u bežne dostupných otvorených podielových fondoch nulový.

  Poznať poplatky investovania je základným kameňom úspechu. Najmä pri dlhodobom investovaní nemá význam živiť nadpriemernými poplatkami správcu fondu.

  KIID – Key Investor Information Dokument

  Ak chcete získať komplexné informácie o fonde, tak hľadajte dokument so skratkou KIID - kľúčové informácie pre investorov. V ňom sa dočítate o rizikovom profile fondu, historickej výkonnosti, spôsobe investovania, ako aj poplatkoch. Historické výnosy fondov v KIID dokumente zvyknú byť uvádzané v čistom, čiže už sú znížené o priebežné poplatky. Avšak pozor na výkonnostné grafy, pretože tie abstrahujú od vstupných, či výstupných poplatkov.

  Ako zdaniť výnos v podielovom fonde?

  Ak investujete do podielových fondov, ktoré spravuje slovenská správcovská spoločnosť, tak tá dosiahnutý výnos zdaní automaticky zrážkovou daňou. Ak teda požiadate od správcovskej spoločnosti o vyplatenie podielov (cudzie slovíčko redemácia), tak to, čo vám dôjde vyplatené je už okresané o všetky nutné dane a vy nemáte žiadne ďalšie starosti s priznávaním príjmu alebo výnosu z dosiahnutej investície. Zrážka dane sa vykoná z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika.

  Iná situácia je pri investovaní v zahraničných podielových fondoch , resp. ak je správcovská spoločnosť v zahraničí. Tu si dosiahnuté výnosy z investovania v podielových fondoch podľa zákona musí zdaniť investor sám. Ak príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (redemácie) plynú zo zahraničia, budú súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov) a daňovník z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania.

  Investičné životné poistenie

  To na investovanie alebo sporenie na dôchodok rozhodne nepoužívajte. Poistný produkt nesupluje úlohu dôchodkových inštitúcii a sporiť si cez investičné životné poistenie je jeden z najdrahších spôsobov ako sa pripraviť na dôchodok.

  Ak sa snažíte pripravovať na starobu prostredníctvom investičného životného poistenia, tak z vašej investície sa vyplácajú poplatky nie len správcovskej spoločnosti ale aj životnej poisťovni.

  Oplatí sa platiť dva hladné krky? Odpovedzte si sami.

  Záver

  Investovanie prostredníctvom podielových fondov je plne pod kontrolou regulátora (NBS), je to stovkami rokov overený spôsob investovania. Podielové fondy sú vhodnou voľbou najmä pre širokú a laickú verejnosť a to z jednoduchého dôvodu – výber investičných nástrojov do portfólia fondu vyberá správca za vás. Investovaním v podielovom fonde nemusíte riešiť analýzy, nemusíte riešiť rozhodovanie, netrápite sa so sledovaním situácie na trhoch, jediné čo robíte, je nakupujete alebo predávate podiely, podľa potreby. A aby som nezabudol investovanie v otvorených podielových fondoch neviaže váš majetok a ten máte kedykoľvek plne k dispozícii.

  Dnes je nákup a predaj podielov fondov plne automatizovaný, investor má k dispozícii nepretržitý prístup k nahliadnutiu na stav majetku na investičnom účte a môže si investíciu sledovať napríklad zo smartfónu, alebo iného on-line zariadenia.

  2. a 3. dôchodkový pilier

  Príprava na dôchodok je pálčivá otázka a i keď nad touto témou človek v mladom veku zväčša mávne rukou, tak práve mladých generácií sa otázka prípravy na starobný dôchodok týka najviac.

  Prečo sa pripravovať na dôchodok?

  Už dnes tvorí priemerný dôchodok len zhruba ½ priemernej mzdy a zvyšovanie starobných dôchodkov je skôr otázkou naivnosti ako zdravej sedliackej matematiky.

  Dnes sa na dôchodok jedného dôchodcu „skladá“ v priemere 2,6 pracujúcich. Prognóza do roku 2050 však veští, že sa pri súčasnej miere starnutia populácie a slabej pôrodnosti tento pomer výrazne zmení v neprospech dôchodcov. Na dôchodok jedného dôchodcu bude pripadať len 0,9 pracujúcich.

   Je len otázkou času, kedy tikajúcu bombu dôchodkového systému začne vláda riešiť nepopulárnymi opatreniami:
  • Zvyšovanie dôchodkového veku
  • Znižovanie vyplácaných dôchodkov
  • Zvyšovanie odvodov zamestnancov

  Môžeme očakávať, že sa dôchodky budú znižovať a ďalšie generácie dôchodcov sa takej štedrosti dôchodkov zrejme už nedočkajú.

  Dôchodkový systém na Slovensku

  Základný kameň dôchodkového systému je založený na princípe solidarity. Ľudia ktorí pracujú, časť svojej mzdy dávajú tým, ktorí pracovať už kvôli vysokému veku nemôžu (obrazne povedané). Popri tom existujú aj možnosti, kedy sa pracujúci človek pripravuje na dôstojnú starobu sám.

   Slovenský dôchodkový systém pozostáva z troch pilierov:
  • 1. pilier – tým je Sociálna poisťovňa. Inštitúcia, ktorá prerozdeľuje vyplatené odvody súčasných zamestnancov v prospech dôchodcov.
  • 2. pilier – táto forma prípravy na dôchodok je voliteľná. Ak ste zúčastnený v druhom pilieri, tak odvody, ktoré za vás platí zamestnávateľ, putujú okrem Sociálnej poisťovne aj do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak zúčastnený v 2 pilieri nie ste, tak všetky vaše sociálne odvody zakotvia v Sociálnej poisťovni.
  • 3. pilier – dobrovoľná forma prípravy na dôchodok. Poskytujú ju Doplnkové dôchodkové spoločnosti. Príspevky do 3. piliera si uhrádza každý účastník tohto druhu sporenia sám a dobrovoľne. Ak pracujete vo veľkej firme, tak vám do tretieho piliera môže prispievať aj váš zamestnávateľ.

  Platcom odvodov do 1. piliera (Sociálnej poisťovne) sa stávate akonáhle dostanete prvú výplatu, z ktorej váš zamestnávateľ uhradí sociálne odvody. Rozoberať fungovanie Sociálnej poisťovne nemá pre účel tohto článku význam. Sociálna poisťovňa v zásade funguje ako prietokový ohrievač došlých odvodov ktoré podľa istého kľúča distribuuje vo forme dôchodkov medzi poberateľov dôchodku. Dôchodky z roka na rok navyšuje, odborne sa tomu hovorí valorizácia.

  2. dôchodkový pilier – starobné dôchodkové sporenie

  Byť účastníkom v tejto forme sporenia nie je nevyhnutné. Avšak určite je dôležité zvážiť výhody ako aj nevýhody 2 piliera. Minimálne by mal mať každý na zreteli, že zúčastniť sa 2 piliera môžu osoby vždy až do dovŕšenia veku 35 rokov. Po tomto veku sa ho môžu zúčastniť len v obdobiach, keď je druhý pilier otvorený a tiež v týchto obdobiach z neho môžu vystúpiť.

  V druhom dôchodkovom pilieri váš dôchodok totiž záleží na vašich príspevkoch a na výnosoch z kapitálového trhu. Vaše príspevky do druhého piliera sa zhodnocujú na kapitálových trhoch prostredníctvom podielových fondov.

   Správu majetku realizuje Dôchodková správcovská spoločnosť a v súčasnosti je takýchto spoločností na trhu celkovo šesť:
  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

  Sporiteľ v druhom pilieri si vyberá ako správcu majetku tak aj konkrétny dôchodkový fond. Ak si vyberie 2 fondy, tak z toho 1 fond musí byť garantovaný.

   Aké triedy fondov v druhom pilieri má sporiteľ na výber:
  • Indexový
  • Akciový
  • Zmiešaný
  • Dlhopisový – garantovaný

  Na rozdiel od Sociálnej poisťovne, kde sa sociálne odvody nededia, a po smrti sporiteľa všetky prostriedky ostanú výlučne v 1 pilieri, sú odvody (príspevky) odvedené do druhého piliera majetkom samotného sporiteľa. V prípade, že sa účastník 2 piliera nedožije dôchodkového veku, sa tieto prostriedky z jeho osobného dôchodkového účtu zdedia blízkej osobe uvedenej na účastníckej zmluve alebo v dedičskom konaní.

  Do druhého piliera sa odporúča vstúpiť predovšetkým mladým a ekonomicky činným ľuďom, u ktorých je veľký predpoklad, že si na svoj osobný dôchodkový účet odvedú dostatok prostriedkov. Vtedy sa ich situácia na dôchodku zlepší oproti tomu, keby do 2 piliera vôbec nevstúpili.

  Ďalším predpokladom na úspech je správna voľba dôchodkového fondu. Pre správnu voľbu je potrebné poznať aspoň najbežnejšie zákonitosti investovania na kapitálových trhoch. O tom, že bežní ľudia tieto zákonitosti neovládajú sa môžeme presvedčiť rozložením majetku vo fondoch, keď je zhruba 80% majetku všetkých sporiteľov v druhom pilieri sústredených v dlhopisových fondoch. Tie však majú najhorší predpoklad z dlhodobého hľadiska zhodnotiť majetok investorov nad mieru inflácie.

  Dôchodkové správcovské spoločnosti umožňujú nepretržitú kontrolu nad majetkom investorov prostredníctvom on-line náhľadu na osobný dôchodkový účet ako aj zmenu fondu v prípade potreby. Tiež je možné v prípade potreby meniť správcu (po 1 roku je to dokonca bez poplatku).

  Druhý pilier má tiež možnosť prispievať dobrovoľné príspevky (pomimo zákonných odvodov) no dôchodku z druhého piliera sa sporitelia dočkajú až v dôchodkovom veku.

  Zákonnými obmedzeniami poplatkov sa druhý pilier radí medzi jedny z najlacnejších foriem dôchodkových sporení na svete.

  3. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

  Stať na dôchodku na troch nohách nemusíte len so stareckou bakuľkou. :)

  Tretí pilier je plne dobrovoľná forma sporenia a príspevky zaslané do tretieho piliera už pocíti aj vaša peňaženka. Na rozdiel od druhého piliera, kde sa prispieva zo sociálnych odvodov, ktoré by inak zakotvili v Sociálnej poisťovni.

  Doplnkové dôchodkové sporenie funguje na rovnakom princípe ako kolektívne investovanie v podielových fondoch. Príspevky účastníka na treťom pilieri sa teda investujú na kapitálovom trhu a dosahujú variabilné zhodnotenie podľa zručností správcu a tiež podľa vývoja finančných trhov.

   Správu príspevkov v súčasnosti realizujú tieto Doplnkové dôchodkové spoločnosti:
  • AXA d.d.s., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  • STABILITA, d.d.s., a.s.

  Samozrejme každá so svojou individuálnou ponukou príspevkových ako aj výplatných fondov.

  Tak ako všetko v tomto štáte ani doplnkové dôchodkové sporenie neobišli novely a zmeny. Tie najzásadnejšie a najrazantnejšie sa diali ešte v roku 2014. Na trhu teda existujú doplnkové dôchodkové sporenia, ktoré sa riadia pravidlami ešte pred rokom 2014 a tie, ktoré už nabehli na novelizované pravidlá. Pre jednoduchosť tejto témy sa budem venovať len tým, ktoré sú aktuálne.

  Prostriedky z tretieho dôchodkového piliera uvidíte ako šťastný dôchodca až v dôchodkovom veku, prostriedky sú teda v inštitúcii viazané. Tretí pilier už nie je tak lacným sporením ako druhý pilier a správca si za správu majetku pýta relatívne slušnú odplatu, preto je mojím odporúčaním na využitie tejto formy sporenia len v prípade, že príspevky plynú aj zo strany zamestnávateľa.

  Áno, počuli ste dobre, na tretí dôchodkový pilier vám môže prispievať aj váš zamestnávateľ avšak nerobia to všetci. Ako druhý dôchodkový pilier a kolektívne investovanie v podielových fondoch vo všeobecnosti je aj majetok investorov vždy osobným vlastníctvom investorov a v prípade, že sa dôchodkového veku nedožijete sa prostriedky na dôchodkovom účte tretieho piliera dedia.

  Ak ste sa so svojim zamestnávateľom dohodli, prostredníctvom dohody o zrážkach zo mzdy, na zasielaní príspevkov do 3 piliera, tak tieto zrážky sa môžu použiť na zníženie základu dane (maximálne do výšky 180 eur ročne). Rovnako si môžete uplatniť zníženie základu dane o vami uhradené príspevky do tretieho piliera aj keď si sporíte bez pomoci zamestnávateľa. Na dani sa takýmto šikovným ťahom dá ušetriť celkovo 34,2 eur ročne.

  Nič moc, ale lepšie ako drôtom do oka, že? ;)

  Záver

  Dôchodkových sporení je celá kopa, za zmienku stoja podielové fondy, indexové fondy, dôchodkové piliere, investičné schémy, manažované sporenia ale aj produkty pre fajnšmekrov akými sú ETFs či samostatné akciové tituly.

  Príprava na starobu má svoje opodstatnenie a pri princípe zloženého úročenia alebo ak chcete snehovej gule, nie je jedno kedy s prípravou na starobu začnete. Aj vláda čoraz väčšmi apeluje na zodpovednosť ľudí za svoj dôchodok. Ak budete strkať hlavu do piesku ako pštros v tomto prípade škodíte len sebe. Teda za predpokladu, že sa toho starobného dôchodku naozaj dožijete. Ak nie, tak som nič nepovedal... :)

  Stavebné sporenie

  Ak existuje finančný produkt, ktorý pripomína ľuďom, že štát im niekedy niečo veľkoryso dáva, tak tým je jednoznačne stavebné sporenie. Sporiteľ v stavebnom sporení totiž po splnení istých podmienok dostane štátnu prémiu. Asi aj preto je stavebné sporenie najrozšírenejším a masívne využívaným sporiacim produktom.

  Na Slovensku ponúkajú tento „štátom podmastený“ produkt celkovo 3 stavebné sporiteľne. Každá z nich vo viacerých variantách, obmenách a tarifných verziách no základ majú rovnaký – podmienky pre pridelenie štátnej prémie sú každým rokom vopred známe podľa vzorca, ktorý sleduje aktuálny vývoj trhových úrokových sadzieb.

  Stavebné sporenie v roku 2018 – prepočítaný výnos

  Aby sme sa dostali k čistému výnosu stavebného sporenia je dôležité zarátať aj všetky poplatky, ktoré stavebné sporenie obsahuje. I keď sa jednotlivé stavebné sporenia líšia, niektoré poplatky majú spoločné:

  • Poplatok za zriadenie účtu: od 40 eur až po 0,9% z cieľovej sumy stavebného sporenia
  • Ročný poplatok za vedenie účtu: od 6 eur pri detských tarifách až po 18 eur pre plnoleté osoby

  Úroková sadzba stavebných sporení je dnes 0,5 - 1,0%. Úroková sadzba pri uzatváraní nových stavebných sporení sa pravidelne mení a koreluje s aktuálnymi trhovými úrokovými sadzbami. Ale ak už uzatvoríte zmluvu pri nízkej úrokovej sadzbe, jej navýšenia sa neskôr žiaľ nedočkáte. Ba priam naopak, niektoré stavebné sporenia po 6.-tich rokoch úrokovú sadzbu ešte znížia.

   Vstupné parametre:
  • poplatok za zriadenie účtu: 40 eur
  • poplatok za vedenie účtu: 16 eur ročne
  • úroková sadzba: 1% p.a. (0,5% + 0,5% bonus)
  • ročný vklad: 1328,70 eur každý rok
  • štátna prémia: 66,39 eur
  • doba sporenia: 6 rokov
  • daň z úroku: 19%

  Poznámka: parametre produktu sa počas doby sporenia nemenia. A štátna prémia za rok 2018 sa prideľuje začiatkom roka 2019 a nepodlieha dani z úroku.

  Stavebné sporenie 2018
  Rok Vklad na zač. roka vklad spolu Stav na zač. roka Štátna prémia Úrok Stav na konci roka zisk / strata
  2018 1368€ 1368€ 1328€ - 11€ 1323€ -45,24€
  2019 1328€ 2697€ 2717€ 66€ 22€ 2723€ +27,15€
  2020 1328€ 4023€ 4117€ 66€ 33€ 4134€ +110,89€
  2021 1328€ 5351€ 5528€ 66€ 45€ 5557€ +206,06€
  2022 1328€ 6679€ 6951€ 66€ 56€ 6992€ +312,76€
  2023 1328€ 8007€ 8386€ 66€ 68€ 8438€ +497,46€
  zač.2024 - - 8504€ 66€ - - -
  Prepočet priemernej výnosnosti stavebného sporenia po 6 rokoch za nezmenených podmienok z roku 2018

  Priemerný čistý ročný výnos mnou vybraného stavebného sporenia činí okolo 1,7% p.a. Odpovedzte si sami, či viazať prostriedky na 6 rokov pri takomto výnose má vôbec význam.

  Chystané zmeny v stavebnom sporení v roku 2019

  Momentálne sa výška štátnej prémie odvodzuje na základe výpočtu vzorca, ktorý obsahuje aktuálne trhové úrokové sadzby na vklady. Po zmenách bude pravdepodobne v roku 2019 výška štátnej prémie ako aj maximálna výška štátnej prémie určovaná zákonom o štátnom rozpočte.

   Zmeny v stavebnom sporení by sa mali prejaviť v tomto rozsahu:
  • Len pre plnoletých: štátna prémia za príslušný kalendárny rok sa bude poskytovať len sporiteľovi, ktorý dovŕšil 18 rokov
  • Len do určitého príjmu: na získanie štátnej prémie musí byť priemerný mesačný príjem sporiteľa za predchádzajúci rok maximálne vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
  • Doklad o prijme: sporiteľ musí stavebnej sporiteľni predložiť doklad o výške priemernej mzdy do konca roka
  • Koniec priateľských sporiteľov: po novom bude potrebné dokladovať využitie sporenia na stavebné účely. Prostriedky zo stavebného sporenia už nebude možné po 6 rokoch využiť na čokoľvek.
  • Obmedzenie medziúverov: štátna prémia sa už nebude vyplácať v prípade čerpania medziúveru

  Záver

  Stavebné sporenie je aj vďaka štátnej prémii veľmi často využívaným finančným produktom. Najdôležitejšia úloha stavebného sporenia však nespočíva v sporení ale v čerpaní stavebného úveru. Stavebné sporenie by preto malo byť prípravou na stavebný úver, nie prostriedkom na zhodnocovanie vkladov.

  Ak chcete stavebné sporenie využiť naplno, tak je potrebné začiatkom každého roka vložiť taký objem prostriedkov, ktorý vám zabezpečí plnú štátnu prémiu. Podmienky pre prideľovanie štátnej prémie sa každý rok menia. V roku 2018 je to suma vkladu (alebo celkových ročných vkladov) 1328,70€ a štát vám začiatkom roka 2019 pripíše štátnu prémiu vo výške 66,39€.

  Ak sa štát rozhodne prideľovanie štátnej prémie zmeniť, tak, ako to deklaroval navonok, tak sa stavebné sporenie stane ešte nevýhodnejším sporiacim produktom. Sporitelia budú musieť pre pridelenie štátnej prémie dokladovať výšku príjmu a prostriedky budú môcť použiť iba na stavebné účely, čo znamená opäť pracné dokladovanie pokladničných bločkov napríklad za úhradu stavebného materiálu.

  V súčasnosti je stavebné sporenie z pohľadu sporenia vhodné asi len pre ľudí, ktorí sa neodvážia skúsiť aj iné formy sporenia a ktorých príjem nepresahuje 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve alebo pre tých, ktorí chcú stavebné sporenie využiť práve za účelom získania stavebného úveru.

Spokojní klienti z rôznych kútov Slovenska

 • "Na prístupe pána Onufera oceňujem najmä to, že vie presvedčiť vedomosťami a odbornosťou. O pánovi Onuferovi som sa dozvedel cez jeho blogy o financiách na Denniku N. Cez formulár na jeho stránke som ho kontaktoval ohľadom sporenia a životného poistenia. Odpovedal vždy veľmi rýchlo a všetky moje otázky k navrhovaným riešeniam zodpovedal trpezlivo, dôkladne a jasne. Uzavretie zmlúv tiež prebehlo bez problémov a všetko sme jednoducho vybavili cez poštu."

  Ing. Martin Macko [martin.macko1@gmail.com] programátor / PN

 • "Marcela poznám už niekoľko rokov, je dôveryhodný človek a snaží sa robiť svoju prácu na vysokej úrovni. Pomohol mi s dôchodkovým sporením, kde mi zodpovedal na všetky moje otázky a dal na výber z viacerých možností. Taktiež mi asistoval pri prvých investiciách do podielových fondov. Jeho služby určite rád využijem aj v budúcnosti."

  Ing. Tomáš Pilár [pilar.tomas@centrum.sk] junior auditor / KE

 • "Mojou hlavnou požiadavkou bolo dôchodkové sporenie, keďže som živnostník. S Marcelom sa poznám už od základnej školy, takže viem, že mu môžem dôverovať a že mi chce ponúknuť len dobrý produkt. Je seriózny, dobre sa s ním komunikuje a rozumie vašim požiadavkám. Všetkým novým záujemcom môžem vrelo odporúčať!"

  Ing. Juraj Habiňák [juraj.habinak@gmail.com] živnostník / BJ

 • "Marcel všetko čo robí robí so 100% spoľahlivosťou. Dal sa na nekonečný boj s finančnou negramotnosťou ľudí na Slovensku – mladých alebo aj starších. Mne tiež pomohol pri výbere riešenia na dôchodok a o zmluvy sa mi pravidelné stará. Naposledy mi napríklad pomohol s optimalizáciou druhého dôchodkového piliera. Jeho služby môžem smelo a bez obáv odporúčiť, lebo viem, že keď sa na Marcela obrátim ohľadom financií, tak sa vždy môžem spoľahnúť!"

  Jaroslav Tokarčík [jaroslavtokarcik@centrum.sk] strojár / BJ

 • "Moje sympatie si Marcel získal svojím prístupom. Poznám ho dlhšie a vidím ako sa svojou pracovitosťou posúva dopredu. Rieši mi moje osobné financie. Svoje návrhy vie podložiť argumentmi, nie naučenými frázami. Veci vysvetlí, upozorní na čo si treba dať pozor, v čom je ich výhoda a nevýhoda a konečné rozhodnutie nechá na mňa. Toto si u neho najviac vážim. Nátlak na klienta je mu cudzí. Je poctivák a veľký pohoďák."

  Ing. Matúš Chovanec [mt.chovanec@gmail.com] lesník / BB

 • "Pri zakladaní rodiny musí človek myslieť na budúcnosť, na buducnosť o seba, ale hlavne svojich detí. Marcela poznám už dlho, a kedže viem, čo sa týka financií, ma prehľad a férovým konaním ma nikdy nesklamal, rozhodol som sa mu doverovať. Dnes mame uňho viac produktov a neľutujeme. Pocity z neho najviac vystihuje slovo ĎAKUJEM!"

  Bc. Radovan Trucka [truckyhouse@gmail.com] živnostník / BJ

 • "Aj keď som pána Onufera osobne nikdy nevidel, narazil som na jeho blogy a zistil som, že je to inteligentný finančný poradca, ktorý venuje svoj čas vzdelávaniu sa v tejto oblasti. Obrátil som sa na neho a musím povedať, že som max. spokojný. Vždy veľmi promptne a ochotne poradil, ponúkol viacero možností s ohľadom na moje požiadavky a vždy sme našli najlepší produkt a riešenie. Takmer všetko sa dá riešiť na diaľku, čo v dnešnom uponáhľanom svete veľmi vítam."

  Viktor Onuška [viktoronuska@gmail.com] živnostník / KE

 • "Dosť bolo finačných poradcov z rodinných kruhov, ktorí po dvoch školeniach ovláda päť odborných výrazov. Dôverujem človeku, ktorého som doposiaľ osobne nevidel a na základe pozitívnej referencie kolegu som mu zveril moje, manželkine a dcérkine peniaze. Vyhrala komunikácia a odbornosť. Verím, že narozdiel od krátkodobých rodinných odborníkov, pán Onufer pomôže aj po 10 či 15 rokoch, lebo sa bude touto prácou živiť!"

  Peter Pavlinský [pavlinskypeter@gmail.com] servisný technik / SB

 • "S Marcelom som vybavoval PZP a 2. pilier a aktuálne riešim ŽP. Následne budem cez neho vybavovať aj investovanie voľných finančných prostriedkov a plne si od neho nechám poradiť, keďže viem, že sa v danej oblasti vyzná. Vždy keď riešim financie, obraciam sa na Marcela, keďže viem, že má veľmi dobrý prehľad o situácii na trhu. Už som sa raz popálil, a preto aj napriek ponukám od ďalších finančných poradcov idem vždy na istotu, za Marcelom."

  Ing. Martin Seman [martin.seman4@gmail.com] realitný maklér / KE

 • "Spoluprácu s Marcelom mi odporúčil známy. Potrebovala som poradiť a ozrejmiť niektoré veci ohľadne dôchodkov. Ochotne a zrozumiteľne vysvetlil všetko, na čo som sa pýtala. Vyriešila som s ním druhý dôchodkový pilier ako aj garantovanú investíciu. Páči sa mi na ňom tá ľahkosť stretnutia, nikdy na mňa netlačil ale nechal ma samu rozhodnúť sa. Vďaka Marcelovi som tiež ušetrila nemalé prostriedky na hypotéke. Vždy ma informuje o novinkách na trhu a je mi po ruke. Odporúčam!

  Mgr. Adriana Ondirová [ondirova@centrum.sk] farmaceutka / KE

 • "Marcela poznám ešte z čias štúdia na univerzite. Som veľmi rád, že aj napriek tomu, že sa nevenujem financiám, mám istotu odbornej a nezávislej pomoci, či rady pri všetkých mojich ekonomických rozhodnutiach. Túto istotu nadobúdam práve v Marcelovi."

  Bc. Martin Hamara [mhamara@dpd.sk] manažér / BA

 • "Najprínosnejšou vlastnosťou zo spolupráce s Marcelom je časová flexibilita. Dokáže pohotovo a hlavne zrozumiteľne odpovedať na všetky položené otázky od klienta. Odporúčam ho hlavne z dôvodu, že necháva klienta sa slobodne rozhodnúť."

  Ing. Ján Džunda [janodzunda@gmail.com] finančný analytik / BA

 • "Marcela už poznám roky a viem, že má prehľad v oblastí financií, preto som ho požiadal o pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru. Marcel mi pomohol s prieskumom trhu ako aj vybratím konkrétneho hypotekárneho úveru šitého pre moju rodinu na mieru a taktiež mi dohodol stretnutie v banke, ktorého sa aj sám zúčastnil. Vďaka jeho informovanosti som ušetril, pretože vedel v ktorej banke klesá istina úveru najrýchlejšie. Jeho služby boli pre mňa prínosné."

  Mgr. Ján Piter Bučko [piter.bucko.j@gmail.com] policajt / PP

 • "S Marcelom som začal spolupracovat na základe veľmi dobrej referencie od môjho kamaráta a veru neoľutoval som. Napriek tomu, že som sa s Marcelom pri riešení 2. piliera kvôli vzdialenosti osobne nestretol, tak mi všetko vybavil na diaľku a to ako pre mňa, tak aj pre moju priateľku. Som maximálne spokojný!"

  Ing. Stanislav Pich [stanislav.pich@gmail.com] junior auditor / BA

 • "O pánovi Onuferovi som sa dozvedel z jeho blogov. Potreboval som vyriešiť sporenie pre syna. Pán Onufer mi odporučil a sprostredkoval investovanie do akciových fondov. Všetka komunikácia prebiehala emailom a telefonicky, čo mi ušetrilo veľa času. Rady a inštrukcie boli presné a moje otázky boli zodpovedané väčšinou ešte pred tým, ako som sa ich chcel spýtať. Tiež sa mi páčilo, že spomenul aj iné oblasti osobných financií, s ktorými mi vie poradiť a určite sa k ním neskôr dostaneme."

  Ing. Miroslav Václavek [mirovac@gmail.com] finančný analytik / BA

 • "Marcel nám dojednal poistenie všetkých firemných vozidiel. Sme spokojní s flexibilitou a cenami. Keď sme do firmy zaobstarávali posledné vozidlo, tak som Marcelovi zavolal tesne pred polnocou, pretože na druhý deň sme chceli auto prepísať. Do polhodiny som mal na emaili poslanú zmluvu bez žiadnych problémov. Jednoducho je to človek, na ktorého sa môžem spoľahnúť a neskôr s ním určite preberiem aj iné finančné záležitosti!"

  MUDr. Andrej Džupina [a.dzupina@gmail.com] konateľ spoločnosti AVIVA s.r.o. / BJ

 • "S Marcelom ako človekom, ktorý sa rozumie financiám som sa stretol osobne aby mi poradil s usmernením peňazí v rodinnom rozpočte. Našiel som ho vďaka článku, ktorý informuje ľudí aby nesporili na dôchodok cez investičné životné poistenie. Poradil mi kam investovať na 5r, kde je výhodné sporiť na starobný dôchodok a vyriešili sme aj úrazové poistenie pre celú rodinu. Na moje požiadavky a otázky reaguje rýchlo. Som veľmí rád, že som našiel vzdelaného a spoľahlivého poradcu."

  Šmilňakovci [smilnak@centrum.sk] klienti / BJ

 • ... ? ...

  "Môžete byť ďalším spokojným klientom..."

  potenciálny klient / celé Slovensko

Spolupráca so mnou

Svoje vedomosti a odborné rady poskytnem každému, kto moje služby ocení a kľudne aj diaľkovo.

Možnosť overiť si informácie

Výhoda informácii poskytnutých písomnou formou (email, chat) je v tom, že sa k nim viete kedykoľvek vrátiť a viete si overiť ich správnosť. Pri osobnom stretnutí si 2/3 informácii jednoducho nezapamätáte a neviete si neskôr overiť ich dôveryhodnosť.

Opýtajte sa aj 100x, dostanete na všetky otázky odpovede

Zakladám si na transparentnosti poskytnutých informácii, pri písomnej komunikácii nezavádzam a píšem fakty. Opíšem tak pozitívne ako aj negatívne vlastnosti finančných produktov. Opíšem každý detail produktov a bezproblémov pošlem aj zmluvné podklady.

Osobný kontakt Bratislava alebo Bardejov

Ak preferujete osobné stretnutie, tak sa vieme stretnúť v Bratislave alebo občasne aj v mestečku Bardejov a záležitosti prediskutujeme tvárou tvár.

Osobný kontakt celé Slovensko

Nevyhovuje Vám spolupráca diaľkovo, pošlem za Vami fundovaného odborníka a na kvalitu riešenia požiadavky osobne dohliadnem.

Disponujem širokou škálou riešení na mieru

Termínované vklady

Podielové fondy

Dôchodkové piliere

Chcete sporiť? Tak mi Napíšte a poradím Vám...

Ako to funguje?

Kontaktujete ma

Napíšete mi do správy vašu požiadavku. Rozpíšte ako dlho a v akej výške chcete sporiť, aký je účel sporenia alebo kedy budete prostriedky potrebovať.

Zistím potrebné info

Zistím vaše skúsenosti so sporiacimi produktmi. Opýtam si všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby som mohol vybrať optimálny sporiaci produkt.

Predložím riešenie

Vybraný produkt detailne opíšem. Transparentne vysvetlím nákladovosť, riziká ako aj dôvody pre vybrané riešenie.

Vaše otázky

Priestor na diskusiu, vaše otázky a doplnkové informácie. Pýtajte sa a ja všetky otázky rád zodpoviem.

Zazmluvním produkt

Zveríte mi vaše osobné údaje a ja vám následne poštou zašlem predvyplnené zmluvy. Osobné údaje nikomu neposkytujem, viaže ma bankové tajomstvo. Zmluvy si z pohodlia domova preštudujete, podpíšete a pošlete mi ich späť.

Hotovo!

Dojednaním produktu sa naša spolupráca iba začína. Ostávame aj naďalej v kontakte a informujem vás s prípadným servisom, či novinkami.

Za sprostredkovanie ma odmení inštitúcia, ktorej produkt zazmluvním.
Ako klient tak neplatíte nič, dokonca si neúčtujem ani hodinovú sadzbu.

Kontaktujte ma

Lokalita

Platí pre celé Slovensko

Mobil

0902 684 950

odpoviem Vám do 48 hodín